Skip to main contentBeschryving van 't Nederlandsch comptoir op de kust van Malabar : n van onzen handel in Japan : mitsgaders een beschrijving van Kaap der Goede Hoope en 't Eyland Mauritus, met de zaaken tot de voornoemde Ryken en Landen behoorende / door Francois Valentyn

Beschryving van 't Nederlandsch comptoir op de kust van Malabar : n van onzen handel in Japan : mitsgaders een beschrijving van Kaap der Goede Hoope en 't Eyland Mauritus, met de zaaken tot de voornoemde Ryken en Landen behoorende / door Francois Valentyn

1 ,共有 85
  • 只能檢視此項目的元資料。
您希望報告:


...
選擇要從搜尋中新增或移除的館藏
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
確定